Nyt objekt: Vælg hvilket lag der skal editeres. Start med at tegne ved vælge Editere objekt og klik i kortet. Når færdig klik indsæt/opdater. Slet: Vælg hvilket lag der skal slettes fra. Klik vælg objekt og og klik eller trække en firkant ud i kortet for at vælge objekt. Derefter klik slet for at slette det. Ændre objekt: Vælg hvilket lag der skal editeres. Vælg objekt som skal edieters ved at vælge vælg objekt og klikke eller trække en firkant ud i kortet. Når færdig klik indsæt/opdater. Hvis der editeres multi geometri så klik cancel for at editere næste geometri i objektet."; $languageText[deleteNode] = "Slet dette punkt? Hvis du klikker \'Nej\', kan du klone det i stedet."; $languageText[cloneNode] = "Klon dette punkt? Det nye punkt vil blive placeret ovenpå det eksisterende."; //Measure $languageText[undo]="Fortryd"; $languageText[redraw]="Gentegn"; $languageText[nodes]="Punkter"; $languageText[length]="Længde"; $languageText[total]="Total"; $languageText[area]="Areal"; // pdf $languageText[pdfMapSize]="Størrelse i cm"; $languageText[pdfScale]="Målestok 1:"; $languageText[pdfRes]="pix/cm"; $languageText[pdfPaper]="Papir"; $languageText[pdfOrientation]="Retning"; $languageText[portrait]="Stående"; $languageText[landscape]="Liggende"; $languageText[pdfText]="Kommentar"; $languageText[pdfButton]="Hent pdf"; $languageText[pdfPreview]="Preview"; $languageText[pdfHelp]="Vælg papir format, retning og målestok.
Størrelsen på kortet vil blive tilpasset det valgte."; $languageText["loading"]="Henter data"; ?>