Læsevejledning Print| Læs op| A-Å| Tekst| Sitemap
 

Vindmøller

Vindmølleprojekt på den tidligere flyvestation Vandel

Planlægningen af vindmøller på den tidligere flyvestation Vandel indebærer, at der skal gennemføres en vurdering af virkningen på miljøet (VVM) og en miljøvurdering af det kommuneplantillæg og den lokalplan, som skal udarbejdes for projektet. Debatfasen er slut, og der arbejdes nu på at lave en VVM redegørelse.

Der blev afholdt borgermøde den 8. oktober om planlægningen.
Oplæg fra mødet kan ses her:

 diasshow_ramboell_[kompatibilitetstilstand].pdf (1.1 MB)

 diasshow_stoej_[kompatibilitetstilstand].pdf (553 KB)

 diasshow_vejle_kommune.pdf (733.6 KB)

Debatoplægget kan hentes som pdf på:   debatoplaeg__tidligere_flyvestation_vandel_endelig_10092012.pdf (437.3 KB)

eller du kan bladre i en netudgave her:

Vindmølleplan for Vejle Kommune. Tillæg nr 29

Vejle Kommunes byråd har vedtaget denne nye vindmølleplan den 23. 11.2011. Planen udpeger 4 områder til store vindmøller og giver mulighed for at opstille møller med en samlet effekt på ca. 120 MW. De nye møller skal erstatte de eksisterende møller, som står spredt i hele kommunen og som efterhånden vil blive taget ud af drift. Såfremt de nye områder bliver fuldt udnyttet vil energiproduktionen ved vindkraft kunne fire-dobles og CO2-udledningen vil kunne reduceres med 14 % i forhold til i dag. Inden der kan stilles nye, store møller op, skal der laves en planlægning for de konkrete projekter, hvor offentligheden vil blive hørt.

Se annonce med klagevejledning her  annonce.pdf (1.7 MB)

Du kan se planen og den tilhørende miljøvurdering her på siden.

  kommuneplantillaeg_nr_29_vindmoeller_rev_30112011.pdf (1 MB)  miljoerapport_vindmoelleplan.pdf (3.6 MB)  sammenfattende_redegoerelse_tillaeg_29.pdf (40.4 KB) 

Nedenfor kan du bladre i vindmølleplanen.