Læsevejledning Print| Læs op| A-Å| Tekst| Sitemap
 

se plan på interaktive kort

Her kan du se alle de gældende retningslinjer fra hovedstrukturen og regionplanen sammen med kommuneplanrammer og en række andre informationer. Du kan også se lokalplaner, luftfotos (under grundkort) historiske luftfotos, fredningslinjer, grundvand og meget andet. Du kan selv vælge hvilke informationer du vil se i "temastyring"

Digitale kort over kommunen

Vejledning:

Find en bestemt adresse eller matrikel ved hjælp af søgefunktionen. Den aktiveres ved tryk på menuen søgninger.

Hjælp til brug af siden aktiveres i øverste højre hjørne ved tryk på det første spørgsmålstegn på menubjælken.

Vejle Kommune skal understrege at grundkortene, herunder flyfoto ikke må udskrives fra internettet, hvis det er til kommerciel anvendelse.

Vær opmærksom på:

At oplysningerne på de enkelte korttemaer beskriver en her- og nu situation og vil blive ajourført løbende når der sker ændringer, eller når der registreres mangler og fejl. Ligeledes skal du vide at ikke alle temaer er tegnet med samme nøjagtighed.

Oplysningerne skal alene betragtes som vejledende, og må altid tages med et vist forbehold.

Info på kort er optimeret til brug med Internet Explorer.

Adgang til historiske flyfotos

Der er nu mulighed for at se historiske flyfotos over Vejle kommune fra perioden 1945 til 1992.

De historiske flyfotos stammer fra de tidligere Vejle og Ribe amter, og består af en række forskellige årgange, som dækker den nuværende nye Vejle kommune. På kortsiden er der mulighed for frit at vælge de forskellige årgange, foretage adressesøgning og udskrive kortudsnit.