Læsevejledning Print| Læs op| A-Å| Tekst| Sitemap
 

Retningslinjer

 

Retningslinjer fra Kommuneplan 2009-2021 for Trekantområdet kan findes her

 

Her finder du link til Regionplanen for Vejle Amt. Der er henvist til denne enkelte steder i planen vedr. grundvand.

Retningslinje for Billund Lufthavn

Forhold, der skal iagttages i by og på land som følge af Billund Lufthavn:

1. Inden for en afstand af 13 km fra Billund Lufthavn bør der af hensyn til flysikkerheden ikke etableres anlæg, som tiltrækker fugle, således at der er risiko for, at fuglene overflyver flyvepladsen på vej mellem anlæg, der tiltrækker fugle og eventuelle yngle- og rastepladser. (Billund Lufthavn skal altid høres).

2. Der skal ske en høring og indgås en dialog med Billund Lufthavn og Statens LuftfartsVæsen ved etablering af søer, regnvandsbassiner og lignende inden for følgende opmærksomhedszone:

- 3 km langs med startbanen

- 6 km for enden af startbanen.

3. Højdegrænseplanerne for Billund Lufthavn skal respekteres.

4. Højt byggeri, som overholder højdegrænseplanerne, skal i høring hos Billund Lufthavn og Statens LuftfartsVæsen med henblik på dialog om eventuel belysning og lignende på bygningen, så trafikafviklingen i Billund Lufthavn ikke generes.

5. Belysning på bygninger, veje og stier udføres, så trafikafviklingen i Billund Lufthavn ikke generes.

6. Lufthavnens planteliste skal indarbejdes i lokalplaner, jf. rammebestemelserne. Se planteliste. Plantelisten kan ses på www.plan.vejle.dk/planer

Retningslinjer for arealreservationer i det åbne land - se menuen til venstre

Find området