Læsevejledning Print| Læs op| A-Å| Tekst| Sitemap
 

Miljøvurdering

Miljøvurdering

Miljøvurderinger af kommunenplanen er gennemført efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Der er en miljøvurdering af forslag til Fælles kommuneplan for Trekantområdet og en miljøvurdering af forslag til kommuneplan for Vejle - Mål og rammer for lokalplanlægning.

Miljøvurderingen af forslag til Fælles kommuneplan for Trekantområdet kan læses her:  mv_trekantomraadet.pdf (2.3 MB)

Bilag til forslag til miljøvurderingen af Fælles kommuneplan for Trekantområdet kan læses her:  mv_trekantomraadet_bilag.pdf (6.9 MB)

Miljøvurderingen af forslag til kommuneplan for Vejle kan læses her:  mv_vejle.pdf (258.2 KB)

På baggrund af miljøvurderingerne og de forslag der er indkommet i offenlighedsfasen er der lavet en sammenfattende redegørelse. Den beskriver ændringer og afværgeforanstaltninger. Den kan læses her.

 

 sammenfattenede_redegoerelse_offentliggoerelse.pdf (47.8 KB)

Find området