Læsevejledning Print| Læs op| A-Å| Tekst| Sitemap
 

Processen

Kommuneplanen er udarbejdet på grundlag af planstrategien
for Trekantområdet, som blev godkendt af Byrådet
d. 29.8.2007. Efterfølgende har der været en forudgående
offentlighedsfase med indkaldelse af forslag og ideer fra
borgerne. I forbindelse med offentlighedsfasen blev der
i oktober-november 2007 afholdt 5 borgermøder rundt
omkring i kommunen. De indkomne forslag har været
behandlet i Økonomiudvalget og de forslag, som skal
fremmes, var indarbejdet i forslag til kommuneplanen.

Kommuneplanen var fremlagt som forslag fra den
23.3.2009 til den 20.5.2009 og her blev der igen holdt
borgermøder i de 5 city- og centerbyer. Efterfølgende
blev der fremlagt 2 supplerende forslag i høring fra den
8.10.2009 til den 4.12.2009. Det ene handlede om monumentområdet
i Jelling og det andet om ændring af nogle
rammebestemmelser og skovrejsning. Efterfølgende er de
indkomne indsigelser til det samlede kommuneplanforslag
behandlet i Byrådet i forbindelse med den endelige
vedtagelse af kommuneplanen den 16.12.2009. Kommuneplanen
er ændret i forhold til det udsendte forslag på
baggrund af bl. a. indsigelser fra borgere og myndigheder.

Hvad består kommuneplanens mål og rammer af?
I mål og rammer for lokalplanlægningen konkretiseres
hovedstrukturens overordnede mål og planer for kommunens
enkelte byer og bydele.


Målene danner baggrund for rammebestemmelserne. Der
kan være andre mål for byen/bydelen, som handler om
erhvervspolitik, socialpolitik og meget andet, som ikke er
omfattet af kommuneplanen.

Rammerne fastlægger bestemmelser for indholdet af de
lokalplaner, der er en forudsætning for påbegyndelse af
større bygge- og anlægsarbejder. Derudover må lokalplaner ikke stride mod retningslinjerne i kommuneplanen for Trekantområdet.

Kommuneplanen handler om, hvor og hvordan man kan
bygge i eksisterende og nye byområder. Der er også et afsnit
med retningslinjer for landzoneadministration, hvor der er
særlige hensyn udover, hvad der fremgår af lovgivningen.
Mål og retningslinjer for for det åbne land findes i Kommuneplan
2009-2021 for Trekantområdet. (se i menuen foroven her på siden)


Kommuneplanen kan bruges borgere og bygherrer, der vil
sætte sig ind i mulighederne for at bygge i kommunen og
danner også grundlag for sagsadministrationen i kommunen.

Find området