Læsevejledning Print| Læs op| A-Å| Tekst| Sitemap
 

Læsevejledning

Princippet for opbygningen af kommuneplanens rammedel er at der for hver by/bydel er et afsnit med beskrivelse og mål for byen. Dette afsnit indeholder et kort og en beskrivelse med en række
udviklingsmål. Der er også indbyggertal og tal for boligudbygning.


Indbyggertallet er opgjort af Danmarks Statistik
efter deres bydefinition. Udbygningen er opgjort på baggrund
af udstedte byggetilladelser. Hvis der er specifikke
retningslinjer, findes de også her.


Efter dette afsnit er der et kort, der viser rammeområderne
i byen efterfulgt af rammeteksten for hvert rammeområde.


Rammerne kommer i alfabetisk og numerisk
rækkefølge. Det vil sige at boligområder kommer først
efterfulgt af centerområder og så fremdeles.


Perspektivområder er områder, der ikke udlægges i
denne kommuneplan, men overvejes udlagt på sigt.

Find området