Indledning

Forord

Det er et bredt flertal i Byrådet, der har vedtaget kommuneplanen,
og som har medvirket til at gennemføre de
nødvendige kompromisser gennem grundige drøftelser.
Sammen med Planstrategi for Trekantområdet fra 2007
har vi dermed den første samlede plan for den fremtidige
udvikling af byerne og beskyttelsen af det åbne land.
Kommuneplanen giver os grundlaget for at være ”herre i
eget hus” og fremme den udvikling, som Vejle Kommune
står for.


Vi kan fortsætte med at udvikle Vejle, Børkop, Give, Jelling
og Egtved som attraktive handelsbyer og knudepunkter
for oplandet med butikker og service. Der er områder til
nye boligkvarterer, men også muligheder for fortætning
af de eksisterende byområder for at skabe mere spændende
bymiljøer.


Der er også mulighed for at bygge nye boliger i mange af
lokalbyerne, f. eks. i Givskud, Ny Nørup og Ødsted, og i
landsbyerne f.eks. i Grønbjerg-Langelund og Kollerup for
at støtte den lokale service, der er i landområderne.
Der er plads til nye virksomheder på de 1200 ha. erhvervsjord,
der er udlagt i planen. Vi satser på to store
områder i Give Øst og Vejle Nord, hvor der er plads
til store virksomheder og som ligger tæt ved motorvej.
Herudover er der mindre erhvervsområder fortirnsvis til
lokale virksomheder i de mindre byer.

Det er et bredt flertal i Byrådet, der har vedtaget kommuneplanen,
og som har medvirket til at gennemføre de
nødvendige kompromisser gennem grundige drøftelser.
Sammen med Planstrategi for Trekantområdet fra 2007
har vi dermed den første samlede plan for den fremtidige
udvikling af byerne og beskyttelsen af det åbne land.
Kommuneplanen giver os grundlaget for at være ”herre i
eget hus” og fremme den udvikling, som Vejle Kommune
står for.


Vi kan fortsætte med at udvikle Vejle, Børkop, Give, Jelling
og Egtved som attraktive handelsbyer og knudepunkter
for oplandet med butikker og service. Der er områder til
nye boligkvarterer, men også muligheder for fortætning
af de eksisterende byområder for at skabe mere spændende
bymiljøer.


Der er også mulighed for at bygge nye boliger i mange af
lokalbyerne, f. eks. i Givskud, Ny Nørup og Ødsted, og i
landsbyerne f.eks. i Grønbjerg-Langelund og Kollerup for
at støtte den lokale service, der er i landområderne.
Der er plads til nye virksomheder på de 1200 ha. erhvervsjord,
der er udlagt i planen. Vi satser på to store
områder i Give Øst og Vejle Nord, hvor der er plads
til store virksomheder og som ligger tæt ved motorvej.
Herudover er der mindre erhvervsområder fortirnsvis til
lokale virksomheder i de mindre byer.

Find området