Læsevejledning Print| Læs op| A-Å| Tekst| Sitemap
 

Hvad er en kommuneplan?

Kommuneplanen er den samlede plan for hele kommunens

udvikling de næste 12 år. Efter planloven skal planen

revideres hvert 4. år.

Kommuneplanen for Vejle Kommune består af:

1) Kommuneplan 2009-2021 for Trekantområdet - der

indeholder hovedstruktur og retningslinjer

2) Kommuneplan 2009-2021 - Mål og Rammer for Vejle

Kommune. (dette hæfte)

Tilsammen udgør de den første kommuneplan for den

nye Vejle Kommune. Den afløser kommuneplanerne for

Børkop, Egtved, Give, Jelling, Tørring-Uldum (Grejs) og

Vejle kommuner og regionplanen for Vejle Amt med undtagelse

af visse retningslinjer, f. eks. for overfladevand og

grundvand som fortsat er gældende.

Kommuneplanen er en lovbestemt plan, der jf. bestemmelserne

i planloven sætter rammerne for den fysiske

udvikling.

Derudover arbejder Vejle Kommune med mange andre

planer og politikker. Katalog over de projekter som byrådet

gerne vil igangsætte i byen eller i landdistrikterne er

indeholdt i Vejle Kommunestrategi 2009-2010 og folderen

?Vejle drømmer, tænker og handler.?

Find området