Læsevejledning Print| Læs op| A-Å| Tekst| Sitemap
 

baggrundsmateriale

Her finder du baggrundmateriale, som det kan være vigtigt at sætte sig ind i forbindelse med sagbehandling, og som også har en almen interesse. 

Udpegning af kirkeomgivelserne i kommuneplanen er lavet på baggrund af en rapport, som Vejle Amt lavede i 1989, "Kirkernes omgivelser i Vejle Amt". Rapporten indeholder en opdeling af kirkeomgivelserne i 3 kategorier og beskriver de hensyn, der skal varetages ved byggeri og anlæg i nærheden af kirkerne. Filen som du åbner på nedenstående link er et uddrag der omfatter Vejle Kommune.

 kirkernes_omgivelser_i_vejle_amtvejle_kommune.pdf (16.5 MB)

Udpegning af de kulturhistoriske værdier i kommuneplanen har udgangspunkt i en registrering af kulturmiljøerne, som Vejle Amt foretog i 2005. Rapporten er bygget op således, at der gives en beskrivelse af det enkelte kulturhistoriske element med de karakteristiske træk og placering i landskabet. Der gives også en beskrivelse af miljøets udviklingshistorie og en beskrivelse af sårbarheden samt de hensyn, der skal tages. Filen som du åbner på nedenstående link omfatter hele  Vejle Amt. Beskrivelse af udpegningerne i Vejle Kommune findes på side 159-298. Rapporten kan også rekvireres ved at skrive en mail til sorne@vejle.dk så længe lager haves. Husk at oplyse leveringsadresse.

 kulturmiljoeer_i_vejle_amt_2005_til_web.pdf (26.7 MB)

 

For den tidligere Vejle Kommune er der desuden lavet et kommuneatlas, der beskriver de bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer. Gå til Kommuneatlas